Ekonomski forum Krynica, Poljska, 3.-5. september 2019

Gospodarski forum v Krynici predstavlja najpomembnejše srečanje političnih in gospodarskih elit v srednji in vzhodni Evropi. Krynica za 3 dni postane politično in gospodarsko srce celine. Voditelji držav in vlad, ministri in poslanci skupaj s poslovnimi vodji in priznanimi strokovnjaki razpravljajo o najbolj aktualnih vprašanjih.

Vsi pa se strinjajo, da vzdušje in naravne lepote tega edinstvenega kraja pomagajo doseči medsebojno razumevanje, s čimer ustvarjajo popolno okolico za pogajanja.

Rdeča nit foruma to leto bo: Evropa jutri. Močnejša. Kaj to pomeni?

Konferenca se bo osredotočila na to, kako se bo stara celina spopadla v naslednjem desetletju in na strategije, ki naj bi vodile evropske vlade v globalnem sistemu.

Forum obišče skoraj 5000, saj je le-ta odlična platforma za izmenjavo različnih tem, od politike in gospodarstva do športa in kulture.

Program letošnjega foruma bo vključeval pet plenarnih zasedanj in več kot 200 panelnih razprav, strukturiranih po več tematskih sklopih. Delegati bodo obravnavali vprašanja iz naslednjih področij: poslovanje in upravljanje, naložbe in razvoj, Evropa in svet, makroekonomija, nova ekonomija, država in reforme, družba, pa tudi mednarodna politika, varnost, energija in inovacije.