KONFERENCJA INTERNETOWA »WYZWANIA DLA WSPÓŁPRACY POLSKO-SŁOWENIŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ WEJŚCIE NA RYNEK PODCZAS EPIDEMII COVID-19


KONFERENCJA INTERNETOWA  

POLJSKA: WYZWANIA DLA WSPÓŁPRACY POLSKO-SŁOWENIŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ WEJŚCIE NA RYNEK PODCZAS EPIDEMII COVID-19

Środa, 18 listopada 2020r.

Drogi!

Żyjemy w czasach, gdy cały świat stoi przed wyzwaniami i ograniczeniami związanymi z nowym koronawirusem, którego długofalowe konsekwencje wciąż są nieznane. Pewne jest tylko, że epidemia wymaga od firm ciągłego dostosowywania się, co istotne, które jeszcze długo będzie trwać po ustąpieniu skutków i powrocie zdrowia publicznego do normy.

Ważne jest dzielenie się doświadczeniami, które mogą pomóc wielu firmom w reagowaniu na bieżące wydarzenia.

Polsko – Słoweńskie Stowarzyszenie Biznesowe Triglav-Rysy, Izba Handlowo-Przemysłowa Słowenii, SPIRIT Slovenia, agencja publiczna i Ambasada Republiki Słowenii w Polsce oraz Ambasada RP w Słowenii wraz z kolegami i partnerami na międzynarodową konferencję internetową pt .: Wyzwania dla współpracy polsko-słoweńskich firm oraz wejście na rynek w okresie epidemii Covid-19.

Konferencja odbędzie się się w języku słoweńskim i angielskim za pośrednictwem platformy Zoom, udział jest bezpłatny.

Zaproszeni prelegenci:

  • Ambasador RP w Słowenii, Krzysztof OLENDZKI
  • Ambasador Republiki Słowenii w Warszawie, Mag. Božena Forštnarič Boroje
  • Matej Hojnik, Prezes Polsko-Słoweńskiego Stowarzyszenia Biznesu Triglav-Rysy
  • Andrej Modic, założyciel Lokalnego Rolnika, Polska. Lokalny Rolnik to wirtualny rynek, za pośrednictwem którego lokalni rolnicy i rzemieślnicy dzielą się swoimi plonami z okolicznymi mieszkańcami, dając im dostęp do zdrowej, ekologicznej żywności
  • Boštjan Leban, Dyrektor ETI-POLAM Sp. z o.o., Polska. ETI-POLAM oferuje kompleksową ochronę instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia

Przewodniczący konferencji: Mr. Marko Jare, Słoweńska Izba Handlowo-Przemysłowa

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: info@triglav-rysy.si