Matej Hojnik, predsednik

Vida Granda Bratož, podpredsednica

Orężna 11,
02-938 Varšava, Poljska

+48 426 540 070

info@triglav-rysy.si

www.triglav-rysy.si