Matej Hojnik, prezes Vida Granda Bratož, wiceprezes Al. Jana Pawla II 27, 00-867 Varšava, Poljska +48 601 208 882 info@triglav-rysy.si www.triglav-rysy.si