Predvidene aktivnosti v letu 2019

PREDVIDENE AKTIVNOSTI V PRVEM TROMESEČJU

Sestanek uprave kluba

PREDVIDENE AKTIVNOSTI V DRUGEM TROMESEČJU

Nacionalna konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva

Predstavitev poljskega gospodarstva z B2B srečanjem

Udeležba na ekonomskem forumu v Katovicah

Izhodna delegacija na Poljsko in obisk FMCG MARKET kongresa

Obeležitev dneva državnosti v Varšavi ter srečanje slovenskih in poljskih podjetij

Udeležba na konferenci Tri morja

PREDVIDENE AKTIVNOSTI V TRETJEM TROMESEČJU

Obisk ekonomskega foruma v Krynici

Vhodna delegacija poljskih podjetij v Sloveniji in predstavitev kluba na sejmu Mos

PREDVIDENE AKTIVNOSTI V ČETRTEM TROMESEČJU

Izhodna delegacija na Poljsko in udeležba na SME kongresu v Katovicah

Novoletni sprejem z gostom iz gospodarstva