Słoweńska konferencja biznesowa w ramach 30 Forum Ekonomicznego, od 7 do 9 września w Karpaczu

Stowarzyszenie Polsko-Słoweńskie Business Club Triglav-Rysy, SPIRIT Slovenia, Ambasada Republiki Słowenii w Warszawie oraz Ambasada RP w Lublanie organizują Słoweńską Konferencję Biznesową, która odbędzie się podczas odbywającego się podczas 30. Forum Ekonomicznego od 7 do 9 września w Karpaczu. Konferencja obejmie takie tematy, jak możliwości inwestycyjne w Słowenii, systemy finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, a także start-upy w Europie Środkowej i na Bałkanach.

Forum Ekonomiczne to największa konferencja biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizowane na początku września forum przyciąga co roku ponad 4000 gości. Wśród uczestników są liderzy ze sfer politycznych i gospodarczych oraz około 600 dziennikarzy. Goście pochodzą z ponad 60 krajów Europy, Azji i Ameryki. Misją forum jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między państwami członkowskimi UE a ich sąsiadami. Tegoroczne XXX Forum Ekonomiczne odbędzie się pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”.

Słoweńską Konferencję Biznesową otworzy Minister Infrastruktury Republiki Słowenii Pan Jernej Vrtovec oraz Minister Infrastruktury RP Pan Andrzej Adamski.